lørdag 6. juni 2009

Et par bilder fra konferansen i Osijek.Konferansen i Osijek hvor ledere fra hele Balkan deltok, ble avsluttet sist helg. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger, og allerede nå planlegger vi å ha en tilsvarende, men noe større, neste år. Gjennom konferansen satte vi fokus på evangelisering og menighetsplantning. Det finnes tusenvis av byer og landsbyer på Balkan uten en eneste evangelisk menighet, og de evangeliske kristne blir ofte forfulgt og neglisjert en rekke steder. Det er derfor viktig at vi gjennom en slik konferanse knytter bånd og skaper gode nettverk mellom oss. Konferansen gav nytt mot og ny giv for å nå nye folkegrupper og plante nye menigheter.
På bildene ser du konferanse-deltakerne på trappa til fakultetet i Osijek. Neste bildet er av oss tre som arrangerte konferansen, Mr.sc Pavle Chekov fra Slovakia (nr. 2 fra v.), Dr.sc. Peter Kuzmic (i midten, og meg selv, Dr.sc Øystein Sandtorv (nr. 2 fra h.) Helt til v. Leder for Assamblies of God, Europa, Dr.sc Joseph Lear som innledet konferansen, og helt til h. Misjonær, Mr.sc Steven Paulus fra USA.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar