lørdag 4. desember 2010

Starter hjemturen til Norge.


Mandag (6.Dec.) starter vi vår lange tur hjemover mot Norge. Værprognosene er ikke så gode, så vi kan vente oss snø og glatte veier. Men vi legger turen i Herrens hender, og så får vi kjøre etter forholdene. Problemet er ofte de mange som kjører på sommerdekk og er på samme motorvei. Vi har nye og gode vinterdekk.
Det er litt rart å forlate arbeidet nå. Vi er inne i en ekspansiv fase i arbeidet. Men vi har flotte medarbeidere som tar ansvar. Stevo og Katarina har vokst fint inn i arbeidet på alle felt. De er en gave fra Gud til oss og til arbeidet. Det nye pastor-paret i Slatina, Dalibor og Maria, vil ta ansvar for den nye menigheten som vokser frem i Virovitica. Det er et flott ungt ektepar som har viet sine liv til å tjene Gud. Vi står med dem og vil støtte dem i den nye satsingen i Virovitica. Åpningen av menigheten der blir 23.januar. Vi er nå i en fase hvor vi utfordrer menigheter her nede til å kjøpe en stol eller to til det nye lokalet. Vi trenger ca. 70 stoler, og hver stol koster kr 170,-. Og det skal vi klare!
Jeg oppdaterer bloggen straks vi er i ordning hjemme. Det blir et par hektiske uker før jul med kontroll og undersøkelse på sykehuset og på spesialist-senter. Jeg holder dere oppdatert når jeg har noe nytt å meddele. Husk oss i bønn for en trygg reise gjennom Europa.
Bildet er utsikten fra mitt barndomshjem på Bjorøy ved Bergen. Bergen lufthavn, Flesland er på andre siden av fjorden.