lørdag 28. februar 2009

Ny hjelpesending. Vukovar og Durdenovac, Kroatsia, MEN VI TRENGER HJELP TIL FRAKT!!!

JEG LEGGER INN NY INFORMASJON PÅ DENNE MELDINGEN JEG SKREV FOR EN TID TILBAKE.
HJELPESENDINGEN ER KLAR, TRAILEREN ER BESTILT TIL UKA ETTER PÅSKE, MEN VI MANGLER ENDA CA. 25.000,- KR TIL DEKNING AV FRAKT. BEHOVET FOR HJELP ER STORT. HJELPEN TRENGES NÅ!
JEG OPPFORDRER DERE ALLE TIL Å SE HVA DERE KAN GJØRE FOR Å HJELPE OSS. KONTAKT GJERNE BRIT HELENE I SOKNDAL SOM STÅR FOR SENDINGEN, ELLER KONTAKT OSS. MIDLER KAN SETTES INN PÅ VÅR KONTO DU FINNER LENGRE NEDE I DENNE MELDINGEN.
hjelpesending er planlagt til å gå fra Norge allerede uka etter påske. Denne gangen er målet å dele det på to byer med store behov her i Kroatsia, byene Vokuvar og Durdenovac.
Brit Helene Stene i Sokndal er allerede i full gang med innsamlingen, og vi håper at flere vil støtte til fra forskjellige steder hjemme i "gamle-landet".
Fortsatt er det behov for gode klær og sko, men
det største behovet akkurat nå er å skaffe nok midler til transporten. En slik stor hjelpesending koster ca. 50.000,- kr. Vi har allerede omtrent halvparten av hva det vil koste, - så enda mangler vi en del tusen!
Den store traileren til "En Hjelpende Hånd" i Sokndal, er allerede bestilt for avreise i uka etter påske. Da må alle papirer med oversikt over lasten være godkjent av toll-myndighetene her nede, - så nå haster det å få alt klart.
Nå trenger vi en del venner som brenner for saken, til å hjelpe oss. Er du en av dem? !
Kan du bidra med noe, - eller har spørsmål, ring gjerne Brit Helene på mobil: 93038839
Gaver til transport kan settes in på Godt Nytt-hjelpen sin konto: 3080 30 44364.
Merk gaven: "Transport av hjelpesending."

Nytt hus til enke i Kenya.
Til venstre ser vi hvordan huset til den stakkars enka i Kisumu-distriktet i Kenya så ut etter at det falt sammen under et karftig regnvær. I lang tid hadde hun ikke noe sted å bo, men venner fra Norge gav midler slik at vi kunne gjenreise huset, - og denne gangen med bølgeblikkstak. Enda er huset ikke helt ferdig, - det mangler vinduer og siste finish på utsiden. Men enka er allikevel lykkelig, glad og takknemlig, og sender et stort takk til dem som var med og hjalp henne. Vårt mål er å reise et par tusen kroner til, slik at huset kan bli helt ferdig, og at hun kan få seg seng med madrass, - for henne ville det nesten være som å komme til himmelen.
Om du vil være med å gjøre huset ferdig, send din gave til vår misjonskonto:
3080 30 44364. NB! Husk å merke gaven, "hus til enke i Kenya".

tirsdag 24. februar 2009

1.års kullet på fakultetet i Osijek.

Denne og neste uke er det "full rulle" med undervisning for 1.års kullet i teologi. Elevene går først 3 år og får sin BA, og flere fortsetter så i 2 år og får sin master-grad.
Mitt tema er "Mission and Church-planting", og vi går grundig til verks med å trekke tråder tilbake til den største evangelisten av alle, Jesus, og så tar vi for oss Peter, Paulus og mange andre gjennom historien før vi penser inn på vår egen tid og ser på de utfordringer og muligheter som er gitt oss.
Dette er noen av de som skal skape fremtid og håp ved å forkynne Guds ord i sine respektive land.
Elevene kommer fra Makedonia, Serbia, Slovenia, Kroatsia og Nigeria.
En flott gruppe ungdommer som det er spennende å være sammen med og dele kunnskap og livserfaring.
Det er et privilegium å få stå i en slik tjeneste og få utruste fremtidens ledere.

Kroatsias erkebiskop på besøk.

Det er ikke hver dag en får en erkebiskop på besøk, -og godt er det- :), men hyggelig var det allikevel da den katolke primas, Erkebiskop Srakic, besøkte oss i dag. Han og hans følge ble først mottatt av pastor Damir Spoljaric i hovedmenigheten i Osijek. Deretter besøkte han fakultetet og fikk en omvisning. På bildet ser du vår rektor, Peter Kuzmic sammen med erkebiskop Srakic. De andre er en del av vår lærerstab og administrasjons-personale + biskopens følge.

søndag 22. februar 2009

Bilde og flagg til ordføreren i Orahovica.

Ved en tilstelning i byens kino for ikke så lenge siden, hadde jeg gleden av å overrekke et signert trykk av ett av mine malerier, "Veien hjem", til ordføreren. Sammen med bildet fikk han også et norsk flagg, - som jeg sa han kunne bruke når han heiet på norske utøvere foran TV-sjermen nå i vinter.
Kommunen, - med ordføreren i spissen-, har nå finansiert alt vi trenger av kerasmiske fliser til hele det nye menighets-senteret. Det har en verdi av ca. 70.000,- N.Kr.
I Orahovica har vi en stor bedrift som produserer keramiske fliser, - og som betaling for skatt-, foreslo ordføreren at de heller kunne gi oss alt vi behøvde av fliser!
Vi takker for hjelpen!

lørdag 21. februar 2009

Travle uker med forkynnelse og undervisning.


Det har vært noen hektiske uker for oss med forkynnelse og undervisninmg. Foruten mine faste møter her i Orahovica og Durdenovac, har jeg de tre siste onsdagene hatt bibelstudier i den store menigheten i Osijek. Mitt tema har vært:
"The Ministry Gifts",
"The gifts of the Spirit" og
"The fruits of the Spirit".
Disse bibelstudiene er jeg nå i ferd med å bearbeide for å gi ut som et undervisnings-hefte for menigheter her nede.
Forrige helg var hele menigheten på week-end konferanse. Vi leide et flott senter tilhørende Baptist-unionen her i byen Chakovec. Her underviste jeg om å seire over våre "Goliater" med å leve et salvet og seiersfylt kristenliv. Søndag formiddag var vi i den lokale pinsemenigheten i Chakovec hvor jeg talte. Vi hadde en fantastisk week-end sammen, og reiste hjem igjen forfrisket og fornyet.
Fremover nå ligger det travle uker med undervisning ved fakultetet, og møter i helgene. Jeg skal besøke menigheter i byene Garasnica15/3 og Chepin 29/3.
På bildet ser du meg sammen med en av mine gode tolker, Nikoleta.
Stå med oss i bønn for disse møtene.

Menighetsarbeidet i Durdenovac.

Menighetsarbeidet i Durdenovac hadde sin spede begynnelse i hjemmet til Josip og Slavitsa i utkanten av byen. Noen få venner var samlet til et lite bønnemøte, - og samtalen om å finne et egnet lokale og starte med regelmessige møter begynte.
Så kom den store dagen, 19.oktober. Vi hadde fått leid lokaler i byens sentrum, pusset dem opp, og kunne åpne dørene for folket. Salen var fullsatt, - nærmere 120 mennesker-.
Mange kom fra andre menigheter og ville være med på åpnings-festen.
Like før jul fylte vi lokalet til overmål hele 3 ganger en lørdag formiddag, - det var juleforestilling med muppets, - og utdeling av gaver til barna. Gavene hadde vi fått fra "Samaritan Purse".
Søndagen etter var det barnekonsert. Igjen fullsatt sal.
Men på det jevne samles det ca. 30 stykker til våre faste møter. Bibelstudie på onsdag, bibel og bønn på fredag, og vårt vekkelses-møte på søndag kveld.
Stadig kommer det nye mennesker, og vi har fått føre flere til Jesus gjennom disse månedene.
Og dette er bare begynnelsen.
På bildet ser du foreldre og barn som var på juleforestillingen.

Undervisning ved Fakultetet i Osijek.

Hei.
De neste to ukene skal jeg undervise 1. års elevene ved det teologiske fakultetet i Osijek her i Kroatsia.
Tema er "Mission and Churchplanting".
I tillegg til denne undervisningen, har jeg 2 timer hver 14 dag med elever fra 2., 3. og 4. årskull jeg underviser i "Christian Education". Det dreier seg om metodikk og ellers praktiske sider ved undervisning, - noe jeg skulle ha er faring i etter mange år i skolen.