lørdag 21. februar 2009

Undervisning ved Fakultetet i Osijek.

Hei.
De neste to ukene skal jeg undervise 1. års elevene ved det teologiske fakultetet i Osijek her i Kroatsia.
Tema er "Mission and Churchplanting".
I tillegg til denne undervisningen, har jeg 2 timer hver 14 dag med elever fra 2., 3. og 4. årskull jeg underviser i "Christian Education". Det dreier seg om metodikk og ellers praktiske sider ved undervisning, - noe jeg skulle ha er faring i etter mange år i skolen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar