torsdag 1. desember 2011

For hver bombe som slippes, kan vi bygge en skole.


Det er tragisk å tenke på at dette er et fakta.

Skolebygget reiser seg i Nairobi.


Det er som en drøm som går i oppfyllelse, og jeg har vanskelig for å styre mine følelser når jeg ser hvordan skolebygget for våre 150 barn i slummen av Nairobi, reiser seg. Et stort arbeide er gjort for å legge et solid fundament under bygget, så er det støpt et sterkt betongdekke over hele bygget. Deretter begynte de på ytre og indre vegger. Så langt har vi komt opp i 4 rader med hogd naturstein, og vi skal videre opp med 6 nye rader før det støpes dragere og dekket over kan støpes.
Nå trenger vi midler til å fullføre 1. etasje. Konkret trenger vi kr 15.000,- til å kjøpe stein og bygge resten opp til dragerne skal støpes. Nå ber vi frimodig alle positive krefter om hjelp. Om du er en an dem, send din gave, stor eller liten, til konto 3080.30.44364. Husk å merke gaven "skolebygget".
Når bygget er ferdig, vil det ha 3 etasjer, og gi rom til alle våre barn. Når de er ferdig med sin skolegang, gis det rom for nye barn, - og slik blir det en skole som vil gi tusener av barn fremtid og håp.
Bli med oss i dette " eventyret"!