tirsdag 24. februar 2009

1.års kullet på fakultetet i Osijek.

Denne og neste uke er det "full rulle" med undervisning for 1.års kullet i teologi. Elevene går først 3 år og får sin BA, og flere fortsetter så i 2 år og får sin master-grad.
Mitt tema er "Mission and Church-planting", og vi går grundig til verks med å trekke tråder tilbake til den største evangelisten av alle, Jesus, og så tar vi for oss Peter, Paulus og mange andre gjennom historien før vi penser inn på vår egen tid og ser på de utfordringer og muligheter som er gitt oss.
Dette er noen av de som skal skape fremtid og håp ved å forkynne Guds ord i sine respektive land.
Elevene kommer fra Makedonia, Serbia, Slovenia, Kroatsia og Nigeria.
En flott gruppe ungdommer som det er spennende å være sammen med og dele kunnskap og livserfaring.
Det er et privilegium å få stå i en slik tjeneste og få utruste fremtidens ledere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar