lørdag 11. april 2009

Fantastisk nattverds-kveld i Durdenovac.Det ble en fantastisk nattverds-kveld i Durdenovac i går, Langfredag. 17 stykker hadde møtt opp til denne første historiske begivenheten. Troende katolikker, tidligere Jehovas vitner og evangeliske kristne. Edith og Lela ledet sangen, og etter en kort tale av meg, samlet vi oss i en sirkel ved alterbordet. Vesna hadde baket usyret brød for anledningen og hadde ellers gjort klart alt for nattverden. Det ble en stund hvor vi kjente Guds nærvær og sanksjon på en sterk måte. Jesus bad i sin yppersteprestlige bønn at vi alle måtte være ett, og det var denne enheten og fellesskapet både med ham og med hverandre vi fikk oppleve på en sterk måte.
I dag, lørdag, har to grupper vært ute på gate-evangelisering med gateavisa "Godt Nytt" med artikler som sterkt fokuserer på påskens budskap. Over 200 aviser ble delt ut, og responsen var svært positiv. Også i Orahovisa hadde vi to grupper ute, -og de delte ut ca. 250 aviser. Slik feirer vi påske!
Bildene: 1: Øystein taler, tolket av Nikoleta. 2: Menighetslokalet i Durdenovac. Vi leier dette lokalet av den lokale sjakk-klubben for ca. kr. 2000 i måneden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar