fredag 11. februar 2011

Balkan-konferanse i April.


Jeg har siden november jobbet med å legge opp en konferanse for hele det tidligere Jugoslavia. Dette ut fra instituttet for evangelisering og menighetsplantning som jeg er leder for ved fakultetet i Osijek. Med meg i planleggings-gruppen har jeg biskopen for baptistmenighetene samt presidenten for AOG pinsebevegelsen her. I tillegg er dr.Antal Balog fra fakultet med som koordinator og kontaktperson. Et flott team å jobbe med.
Konferansen er beregnet på pastorer og andre menighets-ledere, samt misjonærer. Vi inviterer fra Slovenia i nord-vest til Kosovo og Macedonia i syd-øst.
Som hovedtaler har vi fått med oss Gunnar Jeppestøl fra Vennesla og Norge. Det gleder jeg meg veldig til. I tillegg vil Rektor dr. Peter Kuzmic og vi i planleggingsgruppen ha våre sesjoner og work-shops.
Målet for konferansen er å styrke fellesskapet mellom ledere som ble splittet av en nasjonalistisk krig, og igjen finne tilbake for evangelisering og nyplantning av menigheter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar