fredag 29. mai 2009

Givende konferanse i Osijek.Konferansen for Evangelisering og Menighetsplantning for Balkan ble en sterk inspirasjon for de vel 50 delegatene som kom fra omtrent samtlige land her på Balkan. Fra Makedonia og Albania i sør til Romania i nord og Slovenia i vest. Gjennom grundige foredrag og analyser, case-studies og åndelig dimensjon, ble dagene fylt med inspirasjon for nye fremstøt og fellesskap over nasjonale-, etniske-, kulturelle- og kirke-samfunns grenser. Primus motor for konferansen var naturlig nok Dr. Peter Kuzmic, men de to av oss som var med ham i arrangements-teamet, hadde også vår del. Jeg hadde mitt hovedinnlegg fredag formiddag, og temaet var: The Spiritual Dimention for Churchgrowth in a Post Modern World.
Vår pastor fra Norge, Sindre Hauan, var og med på konferansen, og så på fredag kveld var han med på møte i vår nystartede menighet i Durdenovac hvor han kom med en hilsen og var ellers med i bønn for mennesker som søkte forbønn. Søndag skal han tale både i menigheten her i Orahovica såvel som i Durdenovac, og vi gleder oss veldig til det.
På bildene ser du Sindre tolket av en av våre dyktige unge tolker, Nikoleta. Til høyre ser du meg på talerstolen under konferansen i Osijek, tolket av makedoneren Alexander. Han er en av våre assistenter ved fakultetet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar