lørdag 14. mars 2009

HJELPESENDINGEN UTSATT.

VIKTIG MELDING !
Den planlagte hjelpesendingen til Vukovar og Durdenovac som er et samarbeidsprosjekt mellom hjelpearbeidet til Brit Helene Stene og oss i Godt Nytt-hjelpen, er utsatt. Det viste seg at vi ikke klarte å få inn de midler vi trengte til å dekke frakt-kostnadene i tide.
Vi takker alle dere som har gitt midler. Disse er satt til side for frakt, og vil bli brukt til det formålet når vi har nok for å sende traileren avgårde.
Det aller meste vi trenger av klær, sko og utstyr er på plass, og når midlene er der, er vi klar til å sende traileren avgårde på forholdsvis kort varsel. Dette avhenger av om bilen er ledig, og vi har sjåfører til å gi av sin fritid for å kjøre.
Venner i Kvinesdal vi arrangere et par kakelotteri i sentrum for å reise midler. En menighet vil ta opp kollekt til formålet. Ellers har vi private som har gitt, - og gir.
Vi oppfordrer dere alle til å bruke fantasi og kreativitet for å hjelpe oss.
I vårt neste nyhetsbrev vil vi også komme med en oppfordring til våre faste givere.
Vi mangler nå pr. dato litt i overkant av 20.000,- kr for å dekke frakten. Vårt håp er at vi kan få ned hjelpesendingen før vi drar hjem til Norge i slutten av juni.
Konto for Godt Nytt-hjelpen: 3080 30 44364
Husk å merke talongen: "Frakt, hjelpesending."
Takk til dere alle som står med oss og gjør en kjempe-jobb!
Hilsen Edith og Øystein i Kroatsia.

På bildet ser du fire barn som har fått mye hjelp via oss. De en-eggede trillingne og deres storesøster. Takket være venner hjemme i Norge har vi kunnet hjelpe dem med mat og klær over en lengre periode. I dag er de sunne og friske. Her vinker de med votter som en bestemor i Kvinesdal hadde strikket til dem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar