torsdag 4. november 2010

Arbeidet inne i en god periode.

Det er ikke alltid en har de store overskriftene, -og slik er det nå. Allikevel, det er med glede vi kan fortelle at arbeidet på alle felt er inne i en god periode.
AFRIKA.
Som tidligere meldt, har vi planer om å bygge en skole for 90 barn i en av slummene i Nasirobi, Kenya. Vi trenger kr 60.000,- til å kjøpe tomta. Vi har allerede fått inn en fin sum som står på konto klar til å sendes, men vi mangler fortsatt ca. 18.000,- for å sikre oss tomta. Dette haster. Så om det er noen der hjemme som har litt for mye i madrassa, - eller andre steder, er vi her i et akutt behov. Håpet er at vi klarer å reise midlene før andre kjøper tomta.
Det må bare ikke skje!!!
KROATIA OG BALKAN.
Dette året hadde jeg lagt opp til at jeg ikke skulle ha noe undervisning ved fakultetet i Osijek. Men fakultetet var i behov av en som kunne ta ansvar for å bygge opp et nytt institutt for evangelisering og menighetsplantning. Dette er en stor utfordring, og det omfatter hele Balkan som etter krigen fortsatt sliter med relasjoner mellom menighetene i de nye statene som tidligere var under Yugoslavia. Akkurat nå planlegger vi en større konferanse til våren hvor pastorer og ledere fra forskjellige kirkesamfunn over hele Balkan kan komme sammen til undervisning, inspirasjon og forsoning.
2 NYE MENIGHETER.
I byene Kutjevo og Virovitica er vi nå i ferd med å grunnlegge nye menigheter. Her er bare et enormt behov for evangeliet å bli forkynt, - og jeg skal komme tilbake med rapporter fra dette igjen snart.
DURDENOVAC.
I Durdenovac hvor vi startet menighetsarbeide for 2 år siden, går arbeidet svært fint etter at vi fikk forsterkning fra våre to nye medarbeidere, Katarina og Stevo. Det er to flotte unge mennesker som har ett stort mål for øye: -å tjene Gud med sine liv. De blir også sentrale i de to menighetene vi er i ferd med å plante.
Edith og jeg reiser hjemover til Norge allerede den 6. des., dette fordi jeg har en del lege-avtaler både for en større hjerte-kontroll og hos en hudspesialist.
Skal tale i Kirken i Dalen, Kvinesdal 12.des. kl 11.00, men om det er noen som er interessert i et besøk av oss samme dag på kvelden, søndag 19. des. eller en uke-kveld før jul, så er jeg ledig. Send meg noen ord til osandto@msn.com og jeg tar kontakt.
Takk til alle dere som trofast står med oss i bønn og med midler til arbeidet. Uten dere kunne vi ikke gjøre mye. Takk for at vi får være deres forlengede arm med de gode nyhetene om Jesus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar