torsdag 11. august 2011

Hjem fra vellykket tur til Kenya.


Så var vi hjemme igjen fra Kenya. Bak oss ligger 9 fantastiske dager i Kenya. Å beskrive Kenya er umulig, det må bare oppleveS, praktfulle bygninger og en overdådig velstand for noen, og bølgeblikk-skur og knapt et måltid for dagen for store masser, - ikke minst i de store slum-distriktene.
Målet, - eller rettere, målene for vår tur var å besøke skolen "vår", "Glorious Junior Centre" i ett av slumdistriktene. Vi har støttet denne skolen i 4 år med undervisningsmateriell og midler slik at barna får ett varmt måltid for dagen. Skolen holder til i noen bølgeblikk-skur, og her får ca. 150 barn fra slummen undervisning og mat hver dag. Dette gir dem en mulighet til å komme ut av elendigheten de er fanget av i slummen. VÅRT MÅL ER ALLTID Å GI BARN FREMTID OG HÅP.
Nå planlegger vi å bygge ny skole for dem. Tomta er kjøpt inn, og en arkitekt er allerede i gang med å lage tegninger for en 3 etasjers bygning. Vårt mål er å bygge etasje for etasje etter som midlene kommer inn. Et stort arbeide ligger foran oss, og vi må som disiplene da de fikk den strore fiskefangsten, rope på andre for å hjelpe oss. Vårt første mål er at 1. etasje, som vil koste mest pga. grunnarbeidet og fundamentet, vil stå ferdig ett år fra nå, - og så vil vi ta fase 2 når midlene er på plass. Be med oss at midler vi komme inn og byggingen kan starte, - DET HASTER. BARNA KAN IKKE LENGER FORTSETTE I DE SKURENE DE SAMLES I I DAG.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar