lørdag 26. juni 2010

Stor dag ved fakultetet.Det er alltid stor høytydelighet når studentene får sine diploma etter endt studier, 4-årig teologisk utdannelse,(BA i teologi) eller sin mastergrad etter endt studier (6 år), I tillegg til min undervisning i Misjon og menighetsplantning + kristen pedagogikk, har jeg i år vært mentor(studie-veileder) for vår pastor-frue, Lidija Stojkovic, som i en alder av 50 år gjorde ferdig sin BA i teologi som fjern-elev. Spesielt i vår-semesteret har vi jobbet hardt for å nå målet, - og siste eksamens-papir ble levert to dager før avslutningen. Hun gikk ut med høyeste karakter, -og det var stor glede både hos henne, ektemannen, Slobodan, og sønnen, Bojan, som var tilstede. Og jeg må inrømme, - jeg delte gleden fullt ut.
Bildene: 1: Slobodan, Lydia og Bojan smiler fornøyd og glad. 2 En glad Lydia sammen med sin stolte mentor.
Jag gratulerer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar