fredag 24. juli 2009

Via Romania og hjem til Kvinesdal.Hjemturen i år ble noe forlenget ved at vi ble bedt om å besøke den store menigheten, Elim Church, i Timisuara. De ønsket hjelp med å sette opp et plan for en nyetablering av menighets-bibelskole. Pr i dag er de en underavdeling av fakultetet i Osijek, men for å studere etter det opplegget, må en ha studiekompetanse. Nå ville de legge et opplegg til de mange som ikke hadde videregående skole. Mange evangelister og pastorer trenger en praktisk-teologisk grunnutdanning. Fra kommende skoleår vil vi engasjere oss noen weekender med undervisning i Timisuara. På det ene bildet ser du meg sammen med rektor Corneliu Constantineu og pastor Motz i menigheten. Bildet over er av bibelskole-bygget i Timisuara.
Samtidig med vårt besøk i Timisuara besøkte vi en enslig mor med to barn som vi støtter fast med Euro 100,- hver måned. Ildiko og hennes to barn, Patricia og Elvina. De trenger fortsatt vår hjelp for å overleve. På det øverste bildet ser du dem sammen med Edith.
Om du vil "adoptere" denne familien, og ta en del av kostnadene for å hjelpe dem, ta kontakt med oss. Ildiko snakker litt engelsk og kan kommunisere på enkel engelsk via internett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar